2007 Leah Katz Memorial Early Bird

Division B Round 1 Pairings

Board Who Plays Whom
1Wise, Lynda (B1) *draws* vs. Oh, Hans (B24)
2Charach, Richard (B10) *draws* vs. Poulter, Maggie (B23)
3Megannety, Brenda (B2) *draws* vs. Stewart, Lynette (B29)
4Wigley, Paul (B22) *draws* vs. Rawlins, Gene (B14)
5Williams, Stan (B3) *draws* vs. Kennedy, Irene (B31)
6Schlechter, Hilda (B9) *draws* vs. Aitken, Terry (B21)
7Rackham, Anita (B4) *draws* vs. Migirdicyan, Ani (B26)
8Peters, Eric (B16) *draws* vs. Brown, Diane (B19)
9Lobo, Yvonne (B5) *draws* vs. Charach, Arthur (B30)
10Lashley, Sid (B11) *draws* vs. Bonin, Chris (B18)
11Palazzo, Mad (B6) *draws* vs. Andronowski, Piotr (B32)
12Pollak, Mitzi (B15) *draws* vs. Archer, Aldona (B27)
13Simpson, Fraser (B7) *draws* vs. Falconer, Karen (B25)
14Saunders, Andy (B13) *draws* vs. Gibson, Geoff (B17)
15Sealy, Trevor (B8) *draws* vs. Henkelman, Emilie (B28)
16Soubliere, Lorraine (B12) *draws* vs. Bathgate, Jillian (B20)

This report was generated using tsh version 3.190. For more information about tsh, please ask John Chew.